Forum för spex

Är du sugen på att vara med i ett spex? Om du är student vid något av de stora lärosätena i Sverige har du tur, där finns det nämligen massor av spex att delta i. Ett av de största spexen är Toddyspexet som har varit en roande upplevelse vid Lunds universitet i över 100 års tid. Länge var man tvungen att vara med i Medicinska Föreningen för att delta, men numera har Toddyspexarna ett eget forum som är fristående från alla andra organisationer. Vill du känna gemenskapen i ett forum för spex?

Forum för att hitta nya vänner

Forum för alla

När det gäller Toddyspexarna i Lund har reglerna sett annorlunda ut tidigare i historien. Det var några läkarstudenter som startade spexartraditionen för att få en paus från långa dagar med intensivt tentapluggande och under många år var det sedan endast medicinare som fick vara med. Idag har detta forum utvecklats och blivit något som alla får delta i. Med tanke på att en spexuppsättning kräver ungefär 90 till 100 medarbetare är det riktigt smart att engagera fler personer, från många olika fakulteter.
Historiskt sett har Toddyspexet haft en enbart manlig skådespelarensemble. Det har varit tradition sedan år 1895 när detta spex först såg dagens ljus. I över ett sekels tid har kvinnorna inte haft tillträde till gruppen utan enbart fått vara åskådare. Turligt nog är spexet ett forum som har fått hänga med i tidens förändring precis som allt annat, och 2011 blev kvinnor välkomnade in att vara en del av skådespelandet. Många har uttryckt att den här utvecklingen var lite väl långsam ändå.

Olika teman varje år

När man bygger upp ett spex är en stor och viktig del att komma på ett nytt tema. Det är temat som kommer sätta grunden för berättelsen som teaterföreståndarna skriver och med tanke på att Toddyspexet har funnits i över 100 år är många redan gjorda. Spexartraditionerna ser lite olika ut för olika spex men Toddyspexet har nästan alltid fokuserat på en historisk person, till exempel Dalai Lama eller Mona Lisa. Detta är ett forum för fantasi och påhittighet, alla ska kunna berättas om.
Ibland brukar berättelserna kretsa kring ett fenomen i samhället eller ett historiskt skeende. En två timmars berättelse kan byggas upp kring otrohet och svartsjuka eller om den stora börskraschen 1929. När man har bestämt ett tema och alla i ensemblen får veta vad planen är görs allting utefter detta huvudämne. Kulisserna målas i rätt stil, musiken anpassas och framförallt läggs mycket vikt på kläderna. I ett spex är det många människor som deltar, därför är det ett utmärkt forum för att hitta nya vänner.

Roligt att spexa

Spex har en lång tradition vid Lunds universitet där Toddyspexet är ett av de största. Från början var man tvungen att vara läkarstudent för att vara med, eftersom spexet drevs av Medicinska Föreningen som även höll med lokal. Under väldigt lång tid var det endast män med i skådespelarensemblen men sedan 2011 är kvinnor välkomna att delta. Toddyspexet och andra spex vid universitetet har kommit att bli ett forum där studenter från olika fakulteter kan arbeta tillsammans och lära känna varandra.