Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Medicinska Föreningen för studenter i Lund och Malmö är en studentförening som höll sitt första möte redan 1894 vars främsta konkurrent är Karolinska. Föreningens första ordförande var Carl Magnus Fürst och han var professor i anatomi. Medicinska Föreningen ombildades 1996 till en studentkår och sedan 2010 är det en underförening till den större kåren Corpus Medicum. Idag ligger fokuset i hög grad på utbildningsbevakning och sedvanliga studentaktiviteter men flera gamla traditioner lever fortfarande kvar. Nedan kommer du att få veta mer om föreningens historia, vad den gör idag och på vilket sätt du som student kan få hjälp av studentföreningar och studentkårer generellt.

Medicinska Föreningen – historia

Den som känner till lite mer om studentföreningar och studentkårer, reagerar kanske på att Medicinska Föreningen faktiskt hade en ordförande som var professor i anatomi. Faktum är att föreningen till en början utgjordes även av lärare och styrelsen utgjordes till och med främst av dessa. Syftet var att verka för en tätare sammanhållning mellan studenterna. I de första stadgarna var det specificerat att det skulle hållas någon form av fest vid varje terminsstart. Dessutom skulle den så kallade Stora och Lilla Toddydagen firas, något som föreningen gör än idag.

Medicinska Föreningen tillvaratar medicinstuderandes intressen i Lund och Malmö

Medicinska Föreningen började dock tidigt arbeta studentfackligt och var redan 1902 med och lade upp studieplaner tillsammans med Medicinska fakulteten. Det studentfackliga arbetet utvecklades allt mer och under 1950-talet bildades en undergrupp för utbildningsbevakning. En intressant uppgift som föreningen hade under många år var att rekrytera svenska läkare som skulle arbeta i utlandet där Sverige tidigare hade haft provinser och kolonier. Studentföreningen har dessutom engagerat sig i att hjälpa studenter att hitta boende och drev under en tid en bostadsförmedling. Studentbostäderna lottades ut bland de som ansökte via föreningen.

Studentfackligt arbete idag

Vid alla universitet i Sverige pågår studentfackligt arbete i kårer och i föreningar under kårerna och dessa säger alla Nej till studieavgifter. Medicinska Föreningen är en del av en övergripande kår som arbetar just för medicinstudenter. Beroende på universitetens storlek kan det många gånger finnas flera kårer som riktar sig till studenter inom ett visst vetenskapsområde. Det kostar oftast någon eller några hundralappar per år att vara medlem i en studentkår. Det är numera frivilligt att vara det vid de flesta universiteten i Sverige. Som student är det högst fördelaktigt att vara med i kåren – du får mycket för pengarna.

Som redan nämnts började Medicinska Föreningen att arbeta med utbildningsbevakning tidigt. Det är en viktigt uppgift för studentkårer. Studentrepresentanter sitter med i nämnder, styrelser och arbetsgrupper och säkerställer därmed att studenternas intressen tillvaratas. Om du som student upplever problem med din utbildningskvalitet – oavsett om det gäller val av litteratur, föreläsningsupplägg eller direkt innehåll – kan du kontakta en utbildningsbevakare vid en kår. Då får du som student hjälp med att föra fram dina åsikter. Kårrepresentanter kan även hjälpa till som medlare i en konflikt mellan skolan och dig som student eller ge information om hur ärendet kan tas vidare.

Studentfackligt arbete – fester, information och kvalitetsbevakning

Att engagera sig i en större studentkår eller i en förening som Medicinska Föreningen i Lund och Malmö, brukar ofta vara väldigt givande för din studietid. Förutom att du snabbt lär känna nya vänner och studiekamrater vid fester och andra engagemang, kan du faktiskt få lära dig mer om hur universitetet fungerar och även få chans att engagera dig politiskt. Många arbetsgivare ser det dessutom som en fin merit att du har varit en engagerad student. Om du saknar en intresseförening kan du prata med kåren om möjligheten att starta en.