Studentkårer i Lund

Studentkår är viktigt hos alla lärosäten

En stor del av universitets- och högskolestudier är utan tvivel att vara med i en studentkår. En studentkår finns för att se till att studenter har gott om fritidsaktiviteter, ställen och tillfällen att socialisera med andra studenter, samt att se till att studenters röster blir hörda. Studentkårer styrs i regel av studenter, för studenter, där det finns system och regler som bidrar till att skapa en skön atmosfär för alla studenter, men länkas samman i SFS – Sveriges Förenade Studentkårer. Fester, utflykter och andra evenemang är bara några saker som studentkåren håller i, oavsett vilken skola man väljer att gå på.

Studentkår – en fundamental del av studentupplevelsen

Alla högskolor och universitet i Sverige har någon form av studentkår. Beroende på skolans storlek och inriktningar, så kan kåren vara stor eller liten, omfattande eller bara något som finns där som hjälp för studenterna. På större, äldre högskolor och universitet, som till exempel i Uppsala, Stockholm och Linköping, är studentkårerna något som tar stor plats hos de allra flesta studenter. Men även mindre kårer kan vara engagerade; exempelvis högskolor och universitet i Västerås, Umeå och Jönköping har alla gott om aktiviteter för sina studenter.

En studentkår har som huvudsyfte att finnas till för studenterna. Särskilt under de första veckorna för nya studenter – ofta kallad nolleperiod, eller rookieperiod, beroende på var man är – finns kåren där för att hjälpa till. Flera aktiviteter arrangeras varje dag för att hjälpa studenter att knyta kontakter med både klasskamrater och elever på andra program, så att de lättare kan komma in i studentlivet och skaffa vänner under studietiden. En ensam studietid kan vara tufft på flera sätt, och denna första period är viktig för att bli del av det sociala.

Lunds flera studentkårer

Det näst äldsta lärosätet i Sverige är Lunds Universitet. Det grundades år 1666 och endast Uppsala Universitet är äldre, då det grundades år 1477. Med andra ord har detta universitet hunnit utvecklas en hel del sedan starten. Begreppet studentkår betyder lite olika saker hos olika lärosäten, men i Lund är en kår en sammanslutning av studenter som studerar ett visst ämnesområde. Utbildningsbevakning är en av kårens viktigaste ansvarsområden, vilket innebär att de håller koll på studiemiljöer och utbildningars kvalitet. De ser även till att studenter engagerar sig i detta.

Det finns nio studentkårer på Lunds Universitet. Sex av dem är medlemsanslutna parter i Studentlund; LundaEkonomerna, Juridiska Föreningen, Medicinska Föreningen, Lunds Naturvetarkår, Samhällsvetarkåren och Humanistiska & Teologiska Studentkåren. De kårer som är utanför Studentlund är Teknologkåren, Lunds Doktorandkår och Konstnärliga Fakulteten i Malmö. För det mesta är det lätt att gissa vilken studentkår man tillhör, tack vare kårens namn (naturvetare i Naturvetarkåren, etc.). Eftersom huvudsyftet för studentkårerna är utbildningsbevakning, så väljs studeranderepresentanter i arbetsgrupper och styrelser på alla universitetets nivåer – från programråd till universitetsstyrelsen.

Ett universitet med lång historia

En studentkår är en viktig del av studietiden oavsett lärosäte, för att inte tala om för lärosätet i sig. Kårerna har en viktig roll i hur bra utbildningarna och deras miljöer är. I Lund satsar kårerna på att förbättra studenternas villkor gentemot stat, kommun och region, bland annat när det gäller boende och kollektivtrafikrabatter. Även evenemang som arbetsmarknadsdagar arrangeras för att hjälpa övergången från studier till arbetsliv, förutom de sociala aktiviteter som regelbundet hålls för att hjälpa studenternas sociala liv och uppmuntra till samarbete studenter emellan.